top of page

Kursdagene i Trondheim

Her finner du alle kurs
og forelesninger fra
Kursdagene i Trondheim

2022

2022

Loopfront

Presentasjon under Kursdagene 2022

Forelsning av:

Marina Skanche

2022

Parametrisk detaljering av trekonstruksjonar

Presentasjon under Kursdagene 2022

Forelsning av:

John Haddal Mork, Rallar arkitekter

2022

Returtre som råstoff til krysslimt tre

Presentasjon under Kursdagene 2022

Forelsning av:

Norsk Treteknisk Institutt, Andreas Stenstad

2022

Trekonstruksjoner

Presentasjon under Kursdagene 2022

Forelsning av:

Resirqel

2022

Etablering av den helsirkulære verdikjede for tre

Presentasjon under Kursdagene 2022

Forelsning av:

Kristine Nore, SirkTRE

2022

Testing av lydforhold i massivtrebygninger

Presentasjon under Kursdagene 2022

Forelsning av:

Splitkon

2022

Parametrisk design av skalkonstruksjonar og knutepunkt

Presentasjon under Kursdagene 2022

Forelsning av:

Steinar Hillersøy Dyvik, PhD NTNU

2022

Parametric Design and
Parametric Processes

Presentasjon under Kursdagene 2022

Forelsning av:

Blumer Lehmann

2020

2020

Livssyklus og klimagassutslipp

Presentasjon under Kursdagene 2020.

Forelsning av:

Bård S. Solem, Eggen Arkitekter

2020

Moderne Trekonstruksjoner

Presentasjon under Kursdagene 2020.

Forelsning av:

Bengt Michaelsen, BGM Arkitekter

2020

Branntekniske egenskaper - Massivtre

Presentasjon under Kursdagene 2020.

Forelsning av:

Leif Tore Isaksen, SWECO

2020

Skandinavisk undersøkelse om høyhus av tre

Presentasjon under Kursdagene 2020.

Forelsning av:

Anders Q. Nyrud, NMBU

2020

Degree of Freedom

Presentasjon under Kursdagene 2020.

Forelsning av:

Gaute Mo, Degree of Freedom

2020

Trebyggeri i Norge

Presentasjon under Kursdagene 2020.

Forelsning av:

André Czelusta, Lignatec

2020

Hvorfor er sirkulærøkonomi så viktig?

Presentasjon under Kursdagene 2020.

Forelsning av:

Vill Urbanisme, Per F Jørgensen

2020

Tre Lab

Presentasjon under Kursdagene 2020.

Forelsning av:

Oslotre og Ny Struktur

2019

2019

Lilleby - Et grønt byliv

Presentasjon under Kursdagene i Trondheim 2019.

Forelsning av:

Petter Torås Halseth, Veidekke/NTNU

2019

Miljøvennlige byggematerialer i tre

Presentasjon under Kursdagene i Trondheim 2019.

Forelsning av:

Vegard Rutteborg, Treteknisk

2019

Valle Wood

Presentasjon under Kursdagene i Trondheim 2019.

Forelsning av:

Jørgen Tycho, Oslotre/ Anders Nygård, Ny Struktur

2019

Ny standard for klimagassberegninger - NS 3720

Presentasjon under Kursdagene i Trondheim 2019.

Forelsning av:

Anne Rønning, Østfoldforskning

2019

Skipet i Solheimsviken

Presentasjon under Kursdagene i Trondheim 2019.

Forelsning av:

Kristine Nore, Splitkon

2019

Erfaringer med inneklima oog trivsel - Hanstad skole

Presentasjon under Kursdagene i Trondheim 2019.

Forelsning av:

Knut R. Skullberg, Tekna

2019

Finansparken

Presentasjon under Kursdagene i Trondheim 2019.

Forelsning av:

Espen Daaland, Veidekke

2019

Måling av U-verdi på vegg i KL-tre uten isolasjon

Presentasjon under Kursdagene i Trondheim 2019.

Forelsning av:

Marcus Olsson, Treteknisk

bottom of page