top of page

Om Forum for Trekonstruksjoner

Forum for Trekonstruksjoner (FFT) er en frittstående ideell-faglig medlems-organisasjon etablert i 1982.

Forumet har som formål om å arbeide for utviklingen av trekonstruksjons-teknikk, og for å fremme bruken
av tre som konstruksjonsmateriale. 

Forumet jobber med å formidle det fremste innen trekonstruksjoner og trekonstruksjonsteknikk og vi tilbyr våre medlemmer faglig påfyll i form av kurs, seminarer, konferanser, nyhetsbrev og webinarer med fagfolk fra hele verden. 

Forumet bidrar også til nettverksbygging på tvers av bransjen, og har ambisjoner om å bli
en arena hvor ulike yrkesgrupper som jobber med trekonstruksjoner kan samles for å utveksle kunnskap og erfaringer.

FFT er en aktør som jobber for bransjens faglige og økonomiske interesser.

 

I tillegg, har forumet siden 1997 etablert og utdelt Philibertprisen. Denne prisen tildeles fagpersoner som gjennom ekstraordinær innsats har fremmet utvikling eller bruk av trekonstruksjoner under Trekonstruksjonsdagene.

 

Medlemskap i FFT passer alle som er interessert
i fagområdet som ønsker å lære mer om trekonstruksjoner, trekonstruksjonsteknikk
og trearkitektur.

 

Medlemsmassen vår består blant annet av forskere, arkitekter, ingeniører, byggherrer, håndverkere og produsenter. Forumet har også støttemedlemmer i form av bedrifter.
 

Forumet ledes av et styre som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Per 2023 består styret i FFT av:

 

 • Jørgen Tycho, styreleder i FFT
  Arkitekt og grunnlegger av arkitekt- og byggteknikkfirmaet Oslotre

   

 • Ildiko Lukacs
  Bygningsingeniør hos Ny Struktur

   

 • André Czelusta
  Byggmester hos Lignatec Massivtre

   

 • Thomas Orskaug
  Salgsingeniør ved Binderholz Bausysteme GmbH

   

 • Ute Christina Groba
  Arkitekt, forsker og universitetslektor på AHO

bottom of page