top of page

Det Store Trekurset

Velkommen til et unikt sammensatt kurstilbud for prosjektering av trekonstruksjoner-, trearkitektur- og trebyggeri!

5.-6. juni arrangerer Forum For Trekonstruksjoner det Store Trekurset i Oslo i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt, Nasjonalt Nettverk for Massivtre- og Limtrekonstruksjoner og Oslotre Arkitektur & Konstruksjonsteknikk.

Trekurset er spesialdesignet med fokus på det norske markedet og regelverk og vil ha en spesiell fordypning i prosjektering og utførelse av næringsbygg og fleretasjes boligbygg i tre.

Det Store Trekurset passer for arkitekter, ingeniører, rådgivere, entreprenører, utviklere og beslutningstakere som ønsker å ta del i denne fremvoksende byggeteknikken. Ved fullført kurs tildeles kursbevis.    

Medlemmer av FFT, NAL/NLA/NIL, NTI og NNML vil få fortrinnsrett ved påmelding og tilgang til kurs til rabatterte priser.


Se fullstendig program nederst

Picture 1.jpg

Fullstendig program og påmelding nederst

fullt program

Dag 1 - Grunnkurs i Treprosjektering - gir en grundig innføring fra start til slutt i prosjekterings- og utførelsesfase for store trebygg

 

Ledende eksperter innen trearkitektur, ingeniørfaget, akustikk, brann, bygningsfysikk, prosjektledelse, utførende entreprenører, bærekraft og taksonomi m.fl deler av sine erfaringer, med det formål at deltakere sitter igjen med detaljkunnskap om hvordan håndtere fremtidige byggeprosjekter i tre.

Dag 1 – Kveldsarrangement – Panelsamtaler om spennende og utfordrende tematikk rundt tre og skog, byggemetoder, materialegenskaper og fremtidsscenarier vil bli diskutert.

 

Det blir åpen mikrofon med mulighet for spørsmål fra publikum. 

 

Parallelt med panelsamtalene vil det være servering. Formålet med kvelden er et hyggelig samvær med bransjen, og at vi alle forlater salen litt klokere.

Dag 2 – Prosjekteksempler Presentasjon av nylig gjennomførte state-of-the-art treprosjekter fra Norden, som blir diskutert og analysert.

 

Hva har fungert, hva gikk galt og hva kan vi lære? Byggene presenteres av fagfolkene som har arbeidet med prosjektene. 

Dag 2 er et halvt dags arrangement som avsluttes med en felles lunsj.

Utstillingsareal - Gjennom hele arrangementet vil det være et stort utstillingsareal hvor ulike produsenter og leverandører viser frem sine produkter og deler av sin kunnskap. Her er det mulig å oppdage nye produkter, løsninger og ikke minst møte ekspertisen innen trekonstruksjoner. 

Utstillere: Splitkon, Rothoblaas, PreTec, Granab, Massivtre AS, VYRK, Bergene Holm, Moelven, Vibratec, SIGA, Bare 3, Christiania Spigerverk, Lignatec, Oslotre, OsloPre

Det vil gjennom hele arrangementet oppfordres til samtaler, spørsmål og diskusjon, og det legges opp til rikelig med muligheter for nettopp disse viktige menneskemøtene. 

 

Kom for å lære fra de fremste ekspertene i Norden innen sine respektive fagfelt, bli kjent med nye kollegaer og ikke minst en utrolig spennende verden av trekonstruksjoner.

Arrangementet vil strømmes, og medlemmer av FFT, NAL/NIL/NLA, NTI og NNML vil få rabatterte priser. Påmelding gjøres via påmeldingsskjema under.

Det Store Trekurset i Oslo arrangeres på DOGA i Oslo sentrum. 

Vi gleder oss til å se deg!

Fullstendig program

PROGRAM Dag 1 - GRUNNKURS
Konferansierer Jørgen Tycho og Thomas Orskaug

 

08:30 - Registrering og servering

Velkommen til DST 2024! 


09:10 - Grunnleggende om tre

Steinar Moldal, Dovre Handverksenter

- Biologiske prinsipper, materialegenskaper, muligheter

09:30 Eiendomsutvikling i tre

Olav Birkenes, partner/CEO Birk & Co

- Prosjekterfaring fra Fyrstikkbakken 14 og B62 Drammen

 

10.00 RIBtre - Statikk

Preben Aanesen,Universitetslektor UiA – Universitetet i Agder & ingeniør hos SWECO Norge

Statikk-etasjeskillere, vegger og knutepunkter, prosjektering, konstruktive prinsipper og konstruksjonssystemer

10.50 Trearkitektur: 

Moritz Groba, arkitekt & partner i Oslotre

- Grunnleggende detaljering av trearkitektur, demonterbarhet og ombruk

11.3Bygningsfysikk

Fredrik Moen Haaland, Bygningsfysikk, energi og miljø F.M.Haaland AS

- Fukthåndtering, klimavegg - lufttetthet og dampsperre

 

12.0Bærekraft

Ane Hallan Kløvrud & Per F Jørgensen, Vill Energi AS

- Taksonomi, regenerative systemer og systemendring

12.30 lunsj

13:15 Brann

Leif Tore Isaksen, fagsjef Brann og sikkerhet, Sweco Norge AS

- Brannsikring av trebygninger – hvordan kan vi konstruere bæresystem av brennbare materialer?

13:55 Akustikk

Christian Magnusson, seksjonsleder akustikk COWI AS

- Akustikk, prosjekteringsregler, anbefalinger, løsninger

14:35 Pause

14:5Prosjekteringsledelse i treprosjekter

Petter Pallesen, CEO Innovatre

- Erfaringer fra prising og utvikling. Hva er kostnadsdrivende? Hvilke fordeler finnes?

15:2Erfaringer fra massivtrebygg og produksjon 

Ole Edvard Bakkom, ingeniør hos Ny Struktur

15:5Entreprenør i treprosjekter

Kenneth Hatlestad, leder Kategoristyring/Kategorisjef Massivtre og Modul Backe Gruppen

- Utvikling og prosess. Hatlestad deler av mange års erfaring som utførende entreprenør på treprosjekter

16:25 Utførende i treprosjekter

Andre Czelusta, byggmester/eier Lignatec

- Byggeplass, detaljering, montasjeprinsipper, løsninger og muligheter

17:05 Oppsummering

Jørgen Tycho og Thomas Orskaug

KVELDSPROGRAM Dag 1 -
Konferansierer Jørgen Tycho og Thomas Orskaug

Panelsamtaler, diskusjoner, mingling og servering


18:00 Paneldebatt Treindustrien

Skogsdrift, treindustri og biologisk mangfold 

- Hvor bærekraftig er det egentlig? Bærekraftig bruk av produkter i tre, hva betyr egentlig det i et prosjekt? Og hvordan kan man utnytte et tre maksimalt? 

Paneldebatt Fremtidens trebaserte materialer 

- Hvordan ser de ut? Hva er fremtiden for trekonstruksjoner? + Hva er dataskapt, og hvordan overføre til noe fysisk og skapt av naturen? Kunstig intelligens krever kunnskap om treets materialegenskaper og mulighetsrommet.

 

Panel 

Gjermund Andersen - Naturvernforbundet 

Hege Voll Midtgaard - Bergene Holm

Bård Solem - Eggen Arkitekter

Ph.D Kristine Nore - Omtre

Ph.D Ute Groba - AHO/Forum For Trekonstruksjoner 

Ordstyrer

Jørgen Tycho fra Oslotre/Forum for TrekonstruksjonerPROGRAM Dag 2 - CASE STUDIES
Konferansierer Jørgen Tycho og Thomas Orskaug

08:30 - Registrering og servering

09:00 Åpning 

 

09:10 Historien om moderne trekonstruksjoner

Bjørn Bakke Lier - Trebruk AS

Bjørn vil gi oss en historiefortelling om utviklingen fra de første massivtre byggene og frem til i dag. Hvordan har denne utviklingen forløpet seg, og hva har vi lært? Samtidig kommer han til å prate om potensialet for videre utvikling i årene som komme

 

09:50 World of Volvo

Martin Stenberg Ringnér Associate, Design Director, Architect MAA, Henning Larsen Architects

- Praktbygget åpnet 14 april 2024 og blir en ny møteplass i Gøteborg. En ekspressiv og vakker trekonstruksjon, et sted for inspirasjon og motivasjon med utstillinger, foredrag og workshops sammen med unike matopplevelser, forestillinger og underholdning


10:30 Habitat 7

Anders Pettersson Krook & Tjäder Architects & Konstruktør hos Martinssons

- Krook og Tjäder har tegnet et kontorbygg i massivtre med høye bærekraftsmål, BREEAM Excellent, på Masthuggskajen i Gøteborg. Kontorbygningen er under oppføring av NCC : Arkitekt og konstruktør presenterer prosjektet og deler sine erfaringer fra prosjektet

11:10 Tøyenbadet

Sigurdur Gunnarsson & Halvard Heskestad Waage Asplan Viak, Fredrik Moen Haaland F.M.H & Mari S. Austigard Mycoteam

- Det nye Tøyenbadet er utviklet med en innovativ og teknisk takkonstruksjon samtidig som det er et trebygg designet for å inneholde store mengder fukt. Konstruksjonsprinsipper presenteres, samtidig som fuktutfordringer diskuteres

Kursavgift:

Begge dager: 9900 kr

Dag 1 + kveld: 7900 kr

Dag 2: 3500 kr

For medlem FFT, NAL/NIL/NLA, NTI og NNML

Begge dager: 8900 kr

Dag 1 + kveld: 6900 kr

Dag 2: 3000 kr

Strømming

Begge dager:  9300,-

Dag 1: 7300 kr

Dag 2: 3100 kr

Strømming for medlem FFT, NAL/NIL/NLA, NTI og NNML

Begge dager 8300,-

Dag 1: 6300 kr

Dag 2: 2600 kr

Strømming - student, pensjonist, permittert, arbeidsledig

2500,- begge dager

VENTELISTE

Ved kapasitet åpner vi for plasser, fysisk oppmøte til reduserte priser for disse gruppene:

Studenter, pensjonister, permitterte og arbeidsledige samt små kontorer med 1-3 ansatte

Begge dager 2500,-

Prisen omfatter hele arrangementet, samt tilgang til opptak etterpå. Har du lyst å stå på venteliste får du bekreftelse den 3. juni om du får plassen til redusert pris. Registrer deg i skjema nedenfor


 

påmelding

Påmelding

Påmeldingen er bindene. Vennligst oppgi presise faktureringsdetaljer f.eks ved EHF eller annet

Takk for din påmelding - du vil motta en bekreftelse på mail i løpet av kort tid!

bottom of page