top of page

27. feb. 2018

Seminar: Tre og betong 2018

Målet med seminaret var å utforske hvilke muligheter vi har ved pre- og poststøpte tre/betong komposittdekker i samvirke, og fordelene/ ulempene ved disse.

Presentasjoner fra seminaret Tre og Betong 2018 finner du i kunnskapsbanken.

bottom of page