top of page
projects.

om FFT.

FFT har som formål:

  • Å arbeide for utvikling av trekonstruksjonsteknikk, og for bruk av tre som konstruksjonsmateriale,

  • Å fremme utveksling av forskningsresultater, fagkunnskaper og erfaring.

Det fremmes gjennom arrangementer, kurs, seminarer, skrifter og initiering av forskning. FFT har dessuten opprettet og utdeler Philibertprisen - hedersprisen for å fremme trekonstruksjoner.

For tiden har FFT ca. 120 medlemmer som omfatter rådgivende ingeniører, arkitekter og representanter fra trebransjens bedrifter. FFT ønsker nå å utvide medlemstallet, bl.a. for å få en bredere basis for sin virksomhet.

Finn oss på facebook her.

arrangementer.

Trekonstruksjonsdagen juni 2017

Trekonstruksjonsdagen Mai 2018

kursdagene

jan 2019

Treelementer til etterisolering aug 2017

TREKONSTRUKSJONSDAGEN

SEPT 2019

Timber concrete

composite aug 2017

Tre og Betong

aug 2018

about.

kontakt.

Medlemskap

Som medlem vil du bli holdt orientert om FFTs virksomhet, og ved enkelte av våre kurs og sammenkomster er det rimeligere avgift for medlemmene. Medlemskapet er personlig.
For innmelding
 og mer informasjon send e-post til post@forumfortrekonstruksjoner.no

Styret

Leder:
Jørgen Tycho
post@forumfortrekonstruksjoner.no
932 33 211

Styremedlemer:

Ildiko Lukacs
André Czelusta
Thomas Orskaug
Ove Staubo Munthe-Kaa

contact.
bottom of page