om FFT.

FFT har som formål:

  • Å arbeide for utvikling av trekonstruksjonsteknikk, og for bruk av tre som konstruksjonsmateriale,

  • Å fremme utveksling av forskningsresultater, fagkunnskaper og erfaring.

Det fremmes gjennom arrangementer, kurs, seminarer, skrifter og initiering av forskning. FFT har dessuten opprettet og utdeler Philibertprisen - hedersprisen for å fremme trekonstruksjoner.

For tiden har FFT ca. 120 medlemmer som omfatter rådgivende ingeniører, arkitekter og representanter fra trebransjens bedrifter. FFT ønsker nå å utvide medlemstallet, bl.a. for å få en bredere basis for sin virksomhet.

Finn oss på facebook her.

arrangementer.

Trekonstruksjonsdagen juni 2017

Trekonstruksjonsdagen Mai 2018

kursdagene

jan 2019

Treelementer til etterisolering aug 2017

TREKONSTRUKSJONSDAGEN

SEPT 2019

Timber concrete

composite aug 2017

Tre og Betong

aug 2018

 

kontakt.

Medlemskap

Som medlem vil du bli holdt orientert om FFT's virksomhet, og ved enkelte av våre kurs og sammenkomster er det rimeligere avgift for medlemmene.

Medlemskapet er personlig, og årsavgiften p.t. kr 400,-
For innmelding, fyll ut innmeldingsskjema og send til post@forumfortrekonstruksjoner.no

For mer informasjon, vennligst kontakt med FFTs sekretariat ved Jørgen Tycho jorgen@oslotre.no.

Styret

Leder:
Jørgen Tycho
post@forumfortrekonstruksjoner.no
932 33 211

Styremedlemer:

Ildiko Lukacs
André Czelusta
Thomas Orskaug
Ove Staubo Munthe-Kaa