top of page
Bygningsingeniør

Støttemedlemskap for bedrifter

Som støttemedlem i FFT vil dere
som bedrift
 kunne få:

 

 • Rabatt på ordinært medlemskap til ansatte
   

 • Rabatt på faglige arrangement
   

 • Tilgang på Kunnskapsbanken på nettsiden
   

 • Rabatt på utstillerplass under en rekke
  av våre arrangementer

   

 • Muligheten til å presentere bedriften
  for medlemsmassen vår

   

 • Profilering på FFT sine digitale kanaler
   

 • Profilering på FFT sine arrangementer

Og mye mer avhengig av hvilket type støttemedlemskap dere ønsker og
hvor mange ansatte dere har
.

For mer informasjon, kontakt oss på:
post@forumfortrekonstruksjoner.no

bottom of page