top of page

Timber concrete composite
aug 2017

Hvordan legge til rette for komposittdekker i massivtre og betong i større trekonstruksjoner?

Det er ett av spørsmålene stillte til seminar av Forum For Trekonstruksjoner (FFT), Oslotre AS og AsplanViak AS. Forelesningsrekka inkludert:

Generelt om metoder og forskning - Roberto Crocetti

Erfaringer fra forsøk - Sveinung Nesheim

Tre, fukt innvirkning, særnorske forhold. Uttørking - Kristine Nore

Vis forlesninger i PDF format:

 

01. Roberto Crocetti

1-Roberto-Crocetti-01.jpg

02. Sveinung Nesheim

3-Sveinung-Nesheim-01.jpg

03. Kristine Nore

4-Kristine-Nore-01.jpg
bottom of page