Tre og Betong

2018

Målet med seminaret var å utforske hvilke muligheter-, fordeler- og ulemper vi har ved pre- og poststøpte tre/betong komposittdekker i samvirke.

Vis forlesninger i PDF format:

 

01. Asplan Viak

1 - Asplan-1.jpg

02. NCC

2 - NCC-1.jpg

03. OsloTre/NyStruktur

3 - Oslotre Ny Struktur-comp-66.jpg

04. PlanPark

4 - Planpark-01.jpg

05. KLH

06. Splitkon

7 - Splitkon-1.jpg

07. Rothoblaas