top of page

1. aug. 2017

Seminar: Timber concrete composite

Hvordan legge til rette for komposittdekker i massivtre og betong i større trekonstruksjoner?

Det er ett av spørsmålene stillte til seminar av Forum For Trekonstruksjoner (FFT), Oslotre AS og AsplanViak AS. Forelesningsrekka inkludert: ​Generelt om metoder og forskning - Roberto Crocetti ​Erfaringer fra forsøk - Sveinung Nesheim​ Tre, fukt innvirkning, særnorske forhold. Uttørking - Kristine Nore


Presentasjoner fra seminaret Timber concrete composite finner du i kunnskapsbanken.

bottom of page